Ga naar de inhoud

Het 4– model

Om te sensibiliseren wordt al snel naar de 4 E’s gegrepen: EnableEncourage, Exemplify en Engage. Volgens Peter Tom Jones en Vicky de Meyere (2009) is dit ‘een pragmatisch onderdeel van een ruimere duurzaamheidstransitie’. Het wil een kader bieden voor effectieve strategieën voor gedragsverandering gebaseerd op een mix van instrumenten: de 4 E’s. 

Het model gaat ervan uit dat de kloof tussen milieuvriendelijke attitudes en het ontbreken van gedragspatronen op grote schaal, veroorzaakt wordt door heel wat drempels. We vinden deze drempels op niveaus als structuren, cultuur en werkwijzen. De 4 E’s zouden ervoor moeten zorgen dat een duurzame samenleving kan slagen door deze aanpassingen. (LNE, 2011)

1. Enable (maak mogelijk)
Enable staat voor het mogelijk maken van duurzame keuzes, het faciliteren van deze keuzes. Je moet ervoor zorgen dat het maken van deze keuzes beschikbaar, eenvoudig en vanzelfsprekend zijn. De medewerker moet een mogelijkheid krijgen om voor een groener initiatief te kiezen, zonder dat dit meer inspanning vraagt. Zo moeten medewerkers bijvoorbeeld genoeg afvalstations ter beschikking hebben, makkelijk kunnen gebruik maken van het openbaar vervoer d.m.v. vergoedingen en bijvoorbeeld kunnen kiezen voor een refurbished laptop.

 2. Encourage (moedig aan)
Encourage houdt het aanmoedigen van duurzaam gedrag in. Ook geldt het omgekeerde, namelijk het ontmoedigen van niet duurzame keuzes. Met het belonen van positieve duurzame acties van de medewerkers is het mogelijk hun gedrag te veranderen., net zoals het aanmoedigen van openbaar vervoer of met de fiets naar het werk d.m.v. hogere vergoedingen. Of het belonen van een juiste rijstijl om brandstofverbruik te doen dalen.

3. Engage (betrek)
Met name het groepseffect. Groepsmatige stimuli hebben een groter effect op gedrag dan individuele acties. Laat de medewerker het gevoel krijgen dat zij deel uitmaken van de organisatie, en met voorkeur de duurzame initiatieven. Het houden van maandelijkse lunch, met een eventuele workshop, over de duurzaamheidsdoelstellingen van het bedrijf kan hiervan een voorbeeld zijn. 

4. Exemplify (het goede voorbeeld geven)
Als bedrijf sta je in contact met vele externe partners (leveranciers, klanten, overheden, etc.). Het is dan aan jou om het goede voorbeeld te geven en deze hele keten te beïnvloeden. Je representeert duurzaam gedrag en je promoot dit bij jouw partners. Zo kun je er bewust voor kiezen om enkel digitale facturen te bezorgen en te ontvangen, afspraken te plannen op een plek die gemakkelijk te bereiken is met het openbaar vervoer en nog vele andere zaken.